Jak się uczyć to tylko od najlepszych!

Rano otrzymałem certyfikat potwierdzający moją wiedzę dotyczącą oświetlenia w fotografii. A fotografia to w dużej części właśnie światło.

Robert Chmara certyfikatWedług Wikipedii:
„Słowo fotografia (ang. photography) oznacza rysowanie za pomocą światła.”

Dlatego wiedza o świetle jest niezwykle istotna. Pozwala wzbudzać określone emocje w osobie oglądającej fotografię. Światło na zdjęciu prowadzi też oglądających fotografię w określone miejsce. Te najważniejsze bo najaśniejsze.

Karl Taylor zdecydowanie jest świetny w kwestii oświetlenia ludzi oraz produktów w fotografii.

A jak się uczyć to właśnie od najlepszych!

Zdobytą wiedzę będę wykorzystywał tworząc jeszcze piękniejsze zdjęcia dla Was 🙂


Światło w fotografii, certyfikat, szkolenie, szkolenie fotograficzne, fotografia szkolenie

Podobne wpisy